Спазвайте правилата : Уважение към себе си , уважение към другите и отговорност за всички свои действия. Далай Лама
Счетоводството на фирмата е отразяване на извършените дейности. Това са т. нар. стопански операции в хронологичен ред, съответстващ на изпълнението им. Би било добре фирменото счетоводство да се води от специалист-счетоводител. Спецификата на тази област и голямата динамика на законодателството в нея максимално много да те затруднят и без  да съзнаваш, е възможно да пропуснеш изпълнението на някои законови изисквания, вследствие на които можеш да имаш проблеми, а от тях и финансови, със съответни финансови институции. Прави консултации със специалист-счетоводител, който ще ти даде конкретни отговори и съвети.
Уебсайт в alle.bg